جشن اسب سواری کابوی های اروگوئه

  • 22

استانبول, Cavid Babayev, İnteraz, 30 آوریل 2019, 22:35

جشن اسب سواری کابوی های اروگوئه. در این سرزمین به این مردان «گاوچو» می گویند. عکس: رویترز