پنج بانک نظامی ایران درهم ادغام شدند

بانک مرکزی ایران اعلام کرد با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات در بانک سپه ادغام می شود.

تهران, هاشم رحیمی, İnteraz - 02 مارس 2019, 13:21

به گزارش اینترآذ به نقل از تسنیم بانک مرکزی ایران در اطلاعیه اعلام کرد پنج بانک نظامی با یکدیگر ادغام خواهند شد و این کار با هدف متمرکز کردن و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های این بانک ها انجام میشود.

در ادامه این اطلاعیه امده است: این بانک ها در بانک سپهبه عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از معتبرترین بانک های دولتی در عرصه بانک داری اقدام خواهد شد.

مواقع التواصل الاجتماعي لإنترآذ

مواضيع ذات صلة